XLVII ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАНУ

Датум: 27 февруари 2014

Место: Свечена сала на МАНУ

***

Експозе на претседателот на Академијата, акад. Владо Камбовски

Програма за работа на Академијата за 2014 година

Фотографии од настанот: