Галерија на настани

Настани од 2016:

1. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 49-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА МАНУ

2. ДОБРОВИЌ, ШУМАНОВИЌ, КОЊОВИЌ, ШУПУТ - ЕВРОПСКИ КОНТЕКСТИ

3. ЗАГРЕПСКА МИНЕРАЛОШКА ШКОЛА

 

Настани од 2014:

1. XLVII ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАНУ

2. КОПНЕЖ ПО ЦЕЛИНА

3. СОВЕТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ И ДИПЛОМЦИ

4. ПРЕДАВАЊЕ НА ДИМИТАР ЕФРЕМОВ

5. МАНУ НА САЕМОТ НА КНИГА

6. ИЗЛОЖБА - „ЕДЕН ПОГЛЕД НА УНГАРИЈА“

7. РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗДАВАЧИ

8. ПРОМОЦИЈА НА КНИГА

9. ПРИСТАПНО ПРЕДАВАЊЕ

10. ДЕНОТ НА ФОНДАЦИЈАТА ТРИФУН КОСТОВСКИ

11. МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МАНУ - УКИМ

12. СВЕЧЕН СОБИР

13. ДЕНОВИ НА БАН ВО МАНУ

14. ПРОМОЦИЈА НА КНИГА

15. ПРИСТАПНО ПРЕДАВАЊЕ

16. ИЦАЛ - ПРЕДАВАЊЕ

17. МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

18. ЛИНГВИСТИЧКА РАБОТИЛНИЦА НА ИЦАЛ (НАУЧНА ВИЗИТА ВО ОХРИД)

19. СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА

20. ИЗЛОЖБА - БИСТИ НА ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА МАНУ (УМЕТНИЧКА ВИЗИТА ВО ОХРИД)

21. ДЕБАТА ЗА УСТАВНИ ПРОМЕНИ

22. МЕЃУНАРОДНИ НЕФРОЛОШКИ ДЕНОВИ

23. 47-ТА ГОДИШНИНА НА МАНУ

24. МЕСЕЧНИ ЛИНГВИСТИЧКИ СРЕДБИ

25. СВЕЧЕН СОБИР И ТРКАЛАЕЗНА МАСА

26. СВЕЧЕН СОБИР

27. РЕСТАВРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА НА МОЗАИКОТ

28. ВО СОРАБОТКА СО СОНОТ

29. СИМПОЗИУМ НА ИЦЖСМ

30. НАУЧЕН СОБИР

31. НАУЧЕН СОБИР

32. МЕМОРИЈАЛЕН СОСТАНОК

33. ПРИСТАПНО ПРЕДАВАЊЕ